zomer voorjaar 2017
Over het Lelikoor

Het Lelikoor is een kamerkoor dat vanaf 1987 bestaat en is samengesteld uit goed geschoolde amateurs, die allen een brede ervaring hebben in koormuziek. Het koor komt voort uit een groep zangers van de Amsterdamse Lerarenopleiding d’Witte Leli. Sinds de oprichting staat het koor onder leiding van JanJoost van Elburg.

 

Karakter

Het koor heeft als doel bekende en minder bekende werken uit diverse stijlperioden ten gehore te brengen. Het repertoire wordt meestal samengesteld rond een thema (‘Liefde en Dood’, ‘Tudor Music’, ‘Salve Regina’), of er wordt gekozen voor werk van componisten uit een bepaalde tijd, genre of land. Inmiddels reikt het repertoire van de Renaissance tot de 21e eeuw. De bezetting van de werken kan variëren van 4- tot 12-stemmig. Het ca. 24 leden tellende koor zingt doorgaans in ‘dunne’ bezetting, twee tot drie zangers per partij. Vaak a cappella, maar ook regelmatig in samenwerking met een instrumentaal ensemble.

 

Jubileum

In 2012 vierde het Lelikoor zijn 25-jarige bestaan met twee heel feestelijke concerten. Op 23 juni stonden drie toonzettingen van Dixit Dominus op het programma: van Händel, van Bencini en van Vivaldi. Op 25 november 2012 voerde het koor een ander prachtig programma uit voor koor en orkest: Bohemian Baroque met werken van Biber, Fux en Rogier.

 

Hoogtepunten

Het Lelikoor heeft de afgelopen jaren meermaals grote werken uitgevoerd. In 2006 bracht het Lelikoor in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de Nederlandse première van de Grote Mis in C klein van W.A. Mozart ten gehore, in een gereconstrueerde versie van Robert Levin. Begin 2007 werden de Vespers van Rachmaninov uitgevoerd, in samenwerking met het Vocaal Ensemble Coqu uit Utrecht. In januari 2008 bestond het programma uit dubbelkorige religieuze muziek uit de Duitse en Italiaanse Barok. In juni van datzelfde jaar volgde het programma ‘Alchemie’, een explosie van oude en nieuwe muziek i.s.m. The Renaissance Singers.

In 2009 werden drie componisten herdacht: Purcell Händel en Mendelssohn Bartholdi. In 2010 stond muziek van Pachelbel, Schütz, familieleden van J.S. Bach en de meester zelf centraal. Een programma waarmee het Lelikoor de luisteraars hoopte inzicht te verschaffen in de muzikale omgeving waarin J.S. Bach zich bevond en die mogelijk zijn genie enigszins gestuurd hebben. In april 2011 voerde het Lelikoor Stabat Mater uit, een programma geheel gewijd aan Pasen. In de werken van Victoria, Lotti en Allegri klonk zowel leed, verdriet, hoop als vreugde. Hoogtepunt van het concert was het tienstemmige Stabat Mater van Domenico Scarlatti.

 

Internationaal

Ook internationaal zoekt het koor regelmatig samenwerking. Een concertreis naar Italië in 2006 is daar een voorbeeld van, waar samen met de Oude Muziekafdeling van het conservatorium van Terni de Johannes Passion van Bach is uitgevoerd op verschillende locaties. In het voorjaar van 2010 reisde het koor af naar Spanje om het programma Lamenta – Laudata uit te voeren. In het gedeelte Lamenta kwam de prachtige chromatische muziek van de Nederlandse laat-Renaissance componisten Sweelinck en Lassus aan bod. In Laudate stond de jubelende vreugde centraal in de Italiaanse Barokmuziek van Scarlatti en de psalmen uit de vespercollectie van 1640 van Monteverdi.

 

 


Sopranen


Alten


Tenoren


Bassen

 

Vacatures
We hebben plaats voor goede tenoren en goede (lage) bassen! Interesse? Stuur een e-mail aan de secretaris.